Therkildsen Advokater

ARTIKLER


02.11.2017

Danske ejere af ejendomme i Italien overraskes af tinglysningsreglerne

I løbet af de seneste 15-20 år er køb af fast ejendom i udlandet, især i Italien og Frankrig, blevet mere almindelig. Pengeinstitutterne har fulgt med udviklingen og i dag tilbyder de fleste danske pengeinstitutter finansiering i form af pantelån.

LÆS MERE HER

18.10.2017

Gældsfælden snapper mange danskere i hælene

Selvom det går godt i Danmark, ender mange danskere alligevel i gæld til halsen. Quick lån, afbetaling, skatterestance og når det går galt regninger, som hober sig op gør det vanskeligt at tilbagebetale gælden.

LÆS MERE HER

04.09.2017

Du er i live, men ikke i stand til at varetage dine egne interesser, hvad så?

For mange kommer det som en overraskelse, at de nærmeste pårørende ikke kan disponere, hvis den ene part bliver ramt af uheld og går i koma eller udvikler demens.

LÆS MERE HER

01.08.2017

Kend dine rettigheder når du møder politiet

Du behøver hverken udtale dig eller oplyse personnummer, når du møder politiet. De fleste kender ikke deres rettigheder, fortæller forsvarsadvokat Søren Nielsen, Alliance Advokater.

LÆS MERE HER

28.06.2017

Boligmarkedet tager nye skatteregler med sindsro

Ingen ved præcis hvilke boliger, der får en højere skat, og derfor styrter folk ikke ud og køber bolig. Først når vi kender de nye ejendomsvurderinger i 2019 vil det påvirke priserne, vurderer Alliance Advokater.

LÆS MERE HER

10.05.2017

Undgå at dit dankort spærres i forbindelse med din ægtefælles dødsfald

Økonomisk umyndiggørelse rammer alt for mange danskere, når ægtefællen dør.  

LÆS MERE HER

28.03.2017

Behold sommerhuset i familien – giv en gave, et arveforskud eller et gældsbrev

Det er almindeligvis problemfrit at lade et sommerhus gå i arv, hvis børnene ønsker det. Derimod er det mere indviklet, hvis børnene ikke ønsker at være fælles om at eje sommerhuset. Hvad gør man så?

LÆS MERE HER

19.12.2016

Husk at give de helt store gaver før jul

Julen er et oplagt tidspunkt at give pengegaver – og senest 31/12. Du kan give dine nærmeste gaver for 61.500 kr. uden at komme på kant med Skat.

LÆS MERE HER

07.12.2016

Markedsføring via e-mail bliver snart lettere

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 12. oktober 2016 lovforslag til en revideret og forenklet markedsføringslov. Loven vil blandt andet lempe reglerne for, hvornår og hvordan virksomheder må markedsføre deres produkter og ydelser via e-mail til forbrugere og andre virksomheder.

LÆS MERE HER

22.11.2016

Har du råd til huset udenom ejerlejligheden?

Er du på udkig efter drømmelejligheden? Så pas på en af de mest oversete faldgrupper, når det gælder handel med ejerlejligheder: Husk at resten af bygningen følger med i købet. Alliance Advokater giver dig et par tips med på vejen.

LÆS MERE HER

25.10.2016

Når du køber hus i Frankrig, kan du få gratis bistand til dit køb

Når du leder efter bolig i Frankrig, så indgå en ”Mandat de recherche” og få en ”købermægler” som ganske gratis kan hjælpe dig med købet.

LÆS MERE HER

29.09.2016

Omtænk konfliktløsning og hent mange penge hjem til virksomheden

Når virksomheder rammes af konflikter, tyer de typisk til retssager, voldgifter og forligsforhandlinger. Konflikterne afskrives derefter som tab. Konfliktløsning ved mediation kan derimod hente rigtig mange penge hjem til virksomhederne.

LÆS MERE HER

03.08.2016

Mediation kan gøre din skilsmisse lettere

Skilsmisser er sjældent rare, og er der børn involveret, ender mange af sagerne i retten. Men der findes en mulighed for at gå en lettere og bedre vej: Mediation (konfliktmægling). Men kun 15 % af befolkningen kender metoden.

LÆS MERE HER

08.07.2016

Sådan gør du generationsskiftet lettere

Generationsskifte er ofte en både juridisk kompliceret og følelsesladet affære. Her får du 4 tips fra erhvervsadvokaten til, hvordan du sikrer den størst mulige værdibevarelse i virksomheden og det mest hensigtsmæssige forløb for alle parter.

LÆS MERE HER

02.05.2016

Gode nyheder for danske arvinger: Højesteret stækker SKATs vinger i sager om dødsboer

Arvinger af fast ejendom står nu stærkere overfor SKAT. En ny kendelse fra Højesteret indskrænker SKATs beføjelser, når det gælder udgangspunktet for den skattemæssige vurdering.

LÆS MERE HER

07.03.2016

Du kan trygt leje din bolig ud – hvis du tager dine forholdsregler

Er du en af de mange unge, der er inspireret af deleøkonomien? Overvejer du at leje din bolig ud via services som Airbnb? Så husk at sikre dig selv inden.

LÆS MERE HER

15.12.2015

Skal der betales skat af store julegaver?

Julen nærmer sig. Har du lyst til at give ekstra store julegaver til dine børn? I så fald skal du være opmærksom på reglerne, så dine børn undgår at skulle betale gaveafgift.

LÆS MERE HER

08.09.2015

Frivillige vinder 50.000 kr. til natteravne, demens, idræt og engagement

Alliance Advokater har uddelt  11 priser i Hovedstads Regionen. Prisvinderne er både sportsudøvere, lokale initiativtagere og ildsjæle, der alle gør en stor indsats for deres forening.

LÆS MERE HER

08.09.2015

5 årig arver faders formue, moder får ingenting

”Hvis et ugift par med et barn har fast ejendom sammen, og manden går hen og dør, er det kun barnet, der arver ham. Kvinden kan risikere, at hun ikke kan blive boende i huset. Hvis et par ikke har børn, er det i stedet forældre eller søskende, der arver. Det er aldrig den efterladte part”, fortæller advokat Roberto Panada fra advokatfirmaet Therkildsen Advokater i Gladsaxe.

 

LÆS MERE HER

11.08.2015

Arvinger i ingenmandsland efter SKATs ændrede praksis

I en principiel sag mellem SKAT og arvingen til et dødsbo har SKAT anket skifterettens afgørelse for at få en sagkyndig til at værdiansætte en fast ejendom, selvom den opgjorte værdi ligger inden for de +/- 15% af den offentlige vurdering, som det har været praksis at anvende i 30 år.

 

LÆS MERE HER

07.07.2015

Alvorligt syge skal kunne give en fuldmagt som rækker ud i fremtiden

15.000 mennesker og deres familier rammes hvert år af demens. Nyt lovforslag skal gøre det lettere at oprette en fuldmagt til ens pårørende, en såkaldt ”Fremtidsfuldmagt”

 

LÆS MERE HER

08.06.2015

Hvad sker der med dit digitale liv efter din død?

Vi er på nettet 24/7 og vores liv udspiller sig i høj grad digitalt. De første danskere er blevet konfronteret med de efterladtes digitale arv, og det sætter gang i tankerne: ”Hvad sker der egentlig med min e-boks, min facebook profil eller min LinkedIn efter min død?”.

Bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig.

LÆS MERE HER

21.05.2015

Pas på olieforurening i villahaven, det er dit ansvar

Hver anden dag registreres en olieforurening fra en privat olietank. Hvis der sker et olieudslip, kan det blive en dyr affære. Lever olietanken og rørsystemet ikke op til de fastsatte regler og krav, skal ejer selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. For villatanke er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring.

LÆS MERE HER

05.05.2015

De sidste ændringer i selskabsloven er trådt i kraft

Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger udløber nu 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte transaktion. Tidligere løb 4 ugers fristen fra det tidspunkt, hvor fusionen eller spaltningen osv. var besluttet.

LÆS MERE HER

28.04.2015

En håndfuld gode råd om skilsmisse

Mere end 2500 skilsmisser ender årligt i fogedretten. Mange af sagerne kunne helt være undgået, hvis parterne havde fået hjælp til at aftale rammerne for skilsmissen

LÆS MERE HER

31.03.2015

Spørg dit netværk før du vælger advokat

Ny MBA-afhandling fra Århus Universitet viser, at vi sætter vores lid til venner, bekendte og kollegaer, når vi vælger advokat. Det er anbefalingerne, som bestemmer, hvem vi vælger.

LÆS MERE HER

02.03.2015

Nye regler – hvad skal deles ved separation eller skilsmisse?

Socialminister Manu Sareen har netop modtaget forslag om nye regler for ægtefællers deling af den fælles formue efter en skilsmisse. I betænkningen findes der nye tanker om danskernes formueordning, der i dag i hovedsagen sikrer ligedeling, medmindre ægtefællerne har aftalt andet ved ægtepagt.

Alliance Advokater vurderer, at de nye regler, såfremt de måtte blive vedtaget efter retningslinjerne i de fremlagte forslag, kan blive svære at håndtere for danskerne.

LÆS MERE HER

01.01.2015

Nyt advokatnetværk i Hovedstadsregionen

Vi sætter en ære i at tilpasse vores rådgivning til den enkelte klient. Til sammen dækker foreningens medlemmer en lang række specialer, som spænder over både det privatretlige og det erhvervsretlige. Vi har fx. medlemmer med speciale i bolighandel i Danmark og udlandet, i skatteret eller mediation, blot for at nævne nogle få”, fortæller foreningen formand, Lisbeth Egede Andersson, Alliance Advokater Hørsholm.

LÆS MERE HER

29.09.2014

Nye regler om inddrivelse på grundlag af digitale dokumenter

Folketinget har vedtaget nye regler, der bl.a. gør det at muligt at inddrive gæld via fogedretten på grundlag af dokumenter, som er underskrevet digitalt. De ændrede regler trådte i kraft den 1. juli 2014 og gælder også for dokumenter, der er underskrevet digitalt inden lovens ikrafttræden.

LÆS MERE HER

12.08.2014

Uskiftet bo – er det altid en god ide?

Mange boer afsluttes umiddelbart på den måde, at den efterlevende ægtefælle vælger at overtage ægtefællernes samlede fællesbo, til uskiftet bo. Uskiftet bo er beskrevet nærmere i Arveloven, og betyder at det samlede bo først deles med de øvrige arvinger – børnene, når den efterlevende ægtefælle dør. Dog kan den efterlevende ægtefælle altid vælge at skifte boet og dermed ophøre med at sidde i uskiftet bo.

LÆS MERE HER

30.04.2014

Nye regler på vej om inddrivelse af krav på baggrund af digitale dokumenter

Justitsminister Karen Hækkerup har den 9. april 2014 fremsat et nyt større lovforslag, der bl.a. vil medføre en revision af reglerne om behandling af civile sager og indføre regler om tvangs-fuldbyrdelse (inddrivelse) af krav på grundlag af udenretlige skriftlige forlig og gældsbreve, der er underskrevet/signeret digitalt.

LÆS MERE HER

14.03.2014

Huse med slagger

Huse, som er opført med slagger som kapillarbrydende lag, giver ofte anledning til usikkerhed hos huskøbere og forbehold i ejerskifteforsikringstilbuddet.

LÆS MERE HER

17.01.2014

”Arvingerne” og andre aktuelle TV-dokumentarprogrammer med fokus på dødsboer, testamenter m.v.

Efter den nye tv-serie ”Arvingerne” er begyndt på DR, er der kommet meget fokus på arveforhold. Blandt andet er der flere dokumentarudsendelser om konkrete arvesager, og de mange problemstillinger og tvister der kan opstå, når en person afgår ved døden.

LÆS MERE HER

25.12.2013

Hvilken betydning har ændringen af ferieloven for dig?

Lovændringen blev vedtaget den 7. april 2011. Formålet med loven er bl.a., at Arbejdsmarkedets Ferie-Fond og de øvrige private feriefonde kan føre kontrol med arbejdsgivernes indbetaling af uhævede feriepenge samt, at Ferie-Konto kan videregive ferieoplysninger til a-kasser og kommuner, så de kan kontrollere, at der ikke uberettiget udbetales arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v., samtidig med at lønmodtageren holder ferie.

LÆS MERE HER

13.12.2013

Stiftelse af andelsboligforening i forbindelse med salg af udlejningsejendom

Hvis en udlejningsejendom skifter ejer, skal ejendommen, hvis forskellige betingelser er opfyldt, tilbydes til lejerne. I henhold til reglerne i Lejeloven, kan lejerne i forbindelse med dette, vælge at stifte en andelsboligforening og købe ejendommen.

LÆS MERE HER

29.08.2013

Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde

Erhvervs- og vækstministeren forventes i oktober 2013 at fremsætte forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde. Forslaget har været sendt i høring med frist til den 21. august 2013. Forslag til ændringer af årsregnskabsloven fremsættes samtidig som konsekvens af lovforslaget.

LÆS MERE HER

03.07.2013

Aktuelt om nye love og regler for det nye år – 2009

Med overgangen til det nye år, er der samtidig mange nye love, der træder i kraft. Forslagene har været behandlet og vedtaget sidste år, og ligger muligvis ikke i frisk erindring, men har virkning fra årsskiftet. Det er derfor vigtigt allerede fra 1. januar blandt

LÆS MERE HER

12.06.2013

Kan min andelsbolig omdannes til en ejerbolig?

Spørgsmålet om, hvorledes en andelsbolig kan omdannes til en ejerbolig, er et spørgsmål, som jeg ofte får stillet af andelshavere i en andelsboligforening. Svaret er, at det vil være muligt for nogle andelsboligforeninger men ikke for andre.

LÆS MERE HER

30.05.2013

Udlejers adgang til opsigelse i erhvervslejeforhold

Erhvervslejeloven er en lov, som kan fraviges, på en række områder, ved parternes aftale, og som gælder for lejemål, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

LÆS MERE HER

30.05.2013

Tjek vedtægterne og ejeraftalen

Ejere af aktie- og anpartsselskaber bør i forbindelse med ikrafttræden af den nye selskabslov, som folketinget vedtog i maj sidste år, gennemgå selskabets vedtægter og ejeraftaler.

LÆS MERE HER

06.05.2013

En personskadeadvokat hjælper dig med erstatning, hvis du er kommet til skade ved en ulykke.

Uden en personskadeadvokat til at hjælpe dig risikerer du, at du ikke får den erstatning, som du har krav på. Du kan nemt fare vild i diverse begreber og procedurer uden hjælp fra en personskadeadvokat.
Hvis du er kommet til skade ved en ulykke er det en god idé at kontakte en personskadeadvokat, som har erfaring og viden med den type sager.

LÆS MERE HER

06.05.2013

Er du er kommet til skade ved en ulykke, er det vigtigt at søge rådgivning tidligt i forløbet.

Det kan være hårdt og opslidende at skulle forholde sig til proceduren i forbindelse med en erstatningssag. Det er derfor en stor hjælp at brug for en advokat, og det er vigtigt at søge rådgivning tidligt i forløbet.

LÆS MERE HER

06.05.2013

Er du kommet til skade?

Det kan være hårdt og opslidende at skulle forholde sig til proceduren i forbindelse med en erstatningssag. Det er derfor en stor hjælp at opsøge en advokat med erfaring og viden om den type sager, ligesom det er vigtigt at gå til advokat tidligt i forløbet.

LÆS MERE HER

27.02.2013

Skattefri afståelse af porteføljeaktier – ophævelse af iværksætterskatten

Den 14. december 2012 vedtog Folketinget en lovændring, der bl.a. indebærer en afskaffelse af den såkaldte ”iværksætterskat” og en ophævelse af iværksætteraktieordningen. De nye regler er trådt i kraft den 1. januar 2013.

LÆS MERE HER

12.02.2013

Principielle højesteretsdomme om overpris ved salg af andelsbolig

Højesteret har i 2 domme, afsagt den 18. januar 2013, fastsat nogle principper for, hvornår der foreligger overpris i forbindelse med overdragelse af en andel i en andelsboligforening i de situationer, hvor andelen sælges i perioden mellem to generalforsamlinger.

LÆS MERE HER

13.12.2012

Nye skatteregler for arbejds- og tjenesteydelser i private hjem

Folketinget har vedtaget en række nye skatteregler, som får virkning fra 2013.

De nye regler betyder blandt andet, at unge under 16 år kan arbejde skattefrit i private hjem, at privatpersoner kan udføre småopgaver i dagligdagen i private hjem og at pensionister kan arbejde skattefrit i private hjem for op til kr. 10.000

LÆS MERE HER

05.12.2012

Lovforslag om betalingsfrister, renter ved forsinket betaling m.v.

Folketinget har den 4. december 2012 andenbehandlet et lovforslag (L14), der bl.a. indeholder regler om loft over betalingsfrister, ret til fast kompensationsbeløb ved inddrivelse og ændring af renter ved forsinket betaling. Lovforslaget bygger på et EU-direktiv, der skal bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner og finder, bortset fra ændring af renten ved forsinket betaling, ikke anvendelse i forbrugerforhold.

LÆS MERE HER

23.11.2012

Hvordan sikrer du bedst, hvem din virksomhed handler med?

I krisetider ses flere ubetalte regninger, inkassosager, tvangsopløsning af selskaber og konkurser, men hvordan sikrer du bedst, hvem din virksomhed handler med?

LÆS MERE HER

15.11.2012

Regeringen vil øge indsatsen overfor økonomisk kriminalitet

Regeringen og Enhedslisten er i forbindelse med aftalen om næste års finanslov blevet enige om at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet. Det skal ikke længere accepteres, at økonomiske svindlere går fri.

LÆS MERE HER

26.10.2012

Køb af ejendom af dødsbo

Er der specielle overvejelser, du skal gøre, når du køber en ejendom eller en ejerlejlighed af et dødsbo?

LÆS MERE HER

24.09.2012

Regeringens skattereform 2012

Regeringens skattereform 2012, der bl.a. udmønter den aftale, der i juni 2012 blev indgået mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti, om en skattereform, medfører en række skatteændringer, der har betydning for erhvervslivet og lønmodtagere.

LÆS MERE HER

28.06.2012

Ansættelsesret– hvilke regler gælder?

Hvorfor skal du have din advokat med på råd, hvis du køber en virksomhed eller forretning eller skriver ansættelseskontrakter? Hvordan sikrer du dig mod uventede krav?

LÆS MERE HER

28.06.2012

Farlige smukke istapper

Istapperne har i denne tid med frostvejr, kulde og tøvejr optimale betingelser. Nogle steder fremtræder istapperne nærmest som issyle. Når en istap falder fra 4. sal, med en fart på mellem 30-50 km/t, kan man komme alvorligt til skade, hvis man bliver ramt af en istap.

LÆS MERE HER

16.03.2012

Klager over byggeri og håndværkere

Mange boligejere får hvert år udført håndværksopgaver på deres ejendom, nogle gange mindre reparationsarbejder, andre gange større byggeopgaver, eksempelvis i forbindelse med modernisering eller tilbygning.

LÆS MERE HER

25.12.2011

Hvad gør du hvis din ejendomsmægler går konkurs?

Mange købere er usikre i denne situation, men hvad skal man gøre som køber og sælger, hvis en ejendomsmægler går konkurs?

LÆS MERE HER

05.08.2011

Digitale årsrapporter

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget et lovforslag om obligatorisk digital kommunikation for virksomheder.

LÆS MERE HER

14.05.2011

Ny Regnskabsvejledning gør det nemmere at sammenligne forskellige andelsboliger

Køb af andelsbolig – ny regnskabsvejledning er et godt bidrag til at sikre nogle overskuelige og gennemsigtige regnskaber, så købere bedre kan sammenligne de forskellige andelsboliger

LÆS MERE HER

26.04.2011

Befordringsfradrag og samkørsel

Har du styr på, hvornår du har ret til befordringsfradrag ved samkørsel? Og er du klar over, at du ikke altid har ret til det?

LÆS MERE HER

26.04.2011

Er en opsagt funktionær forpligtet til at afholde ferie i opsigelsesperioden?

En funktionær er en person, der i sit ansættelsesforhold er omfattet af definitionen i Funktionærlovens § 1. Det vil typisk sige de medarbejdere, der har beskæftigelse indenfor områderne handel og kontor, teknisk- eller klinisk bistand mv. Derudover gælder funktionærloven for ansættelsesforhold, hvor det udtrykkeligt er bestemt, at funktionærloven skal være gældende.

LÆS MERE HER

26.04.2011

Facere er ikke funktionærer

Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at funktionærloven ikke omfatter de såkaldte ”facere”, som er ansat af hjælpeorganisationer til at skaffe donationer ved at henvende sig til folk på gaden.

LÆS MERE HER

26.04.2011

Forældrekøb – ny ejendomsvurdering giver muligheder

Mange forældre ejer en ejerlejlighed, som deres søn eller datter bebor som lejer. Dette er en glimrende måde at hjælpe sit barn på, og samtidig foretage en investering i fast ejendom. De skattemæssige regler og mulighederne for boligsikring betyder, at den samlede nettohusleje for familien ofte vil være lavere, end hvis barnet selv ejer lejligheden, og forældrene bidrager til huslejebetalingen.

LÆS MERE HER

26.04.2011

Firmabetalt iværksætterstøtte

Funktionærer, der vil være selvstændige, kan vinke farvel til erstatning for at have påtaget sig konkurrenceklausul, selvom de går ned i indtægt.

LÆS MERE HER

06.04.2011

Husk at give virksomheden et serviceeftersyn

Selvom virksomheder adskiller sig en del fra biler og oliefyr, har virksomheder også brug for et løbende serviceeftersyn. Et løbende eftersyn kan spare virksomheden for store udgifter til større ”reparationer” senere hen.

LÆS MERE HER

21.02.2011

Uskiftet bo er så nemt…..eller?

Det er en stor sorg, når en ægtefælle dør. At miste sin livsledsager er en voldsom følelsesmæssig belastning. Mange ægtefæller forestiller sig, at det bedste ville være, at de kunne dø samtidig og dermed slippe for at blive alene tilbage med sorgen. Men sådan går det jo ikke i det virkelige liv. Hvis ægteskabet varer, bliver en af dem før eller siden enke eller enkemand.

LÆS MERE HER

20.02.2011

Omdannelse fra andelsbolig til ejerbolig

Andelsboligmarkedet har de seneste år rørt på sig på flere fronter med øget bevågenhed i medierne til følge. På forskellige områder er reguleringen af andelsboliger lavet om, og disse ændringer har ført en livlig debat med sig. Noget af debatten har været politisk betinget, mens andet har gået på den faglige regulering af området – hvad må man, og hvad må man ikke? I denne artikel gives et overblik over mulighederne på andelsboligområdet, især med fokus på mulighederne for at omdanne ens andelsbolig til ejerbolig, således man som andelshaver opnår størst mulig overensstemmelse mellem ønsker, behov og krav til ens boligsituation.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Pas på parcelhuse med slagger!

En nylig afgjort sag fra Retten i Glostrup viser, at det kan blive en lang og kostbar affære, hvis der opstå skader grundet brugen af slagger under husets gulve.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Ny Højesteretsdom fastsætter principper for udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Højesteret har i en principiel dom afsagt den 17. december 2010 fastsat nogle principper for udmåling af godtgørelse for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Den 1. marts 2011 trådte 2. fase af selskabsloven i kraft

Den nye selskabslov, trådte delvis i kraft den 1. marts 2010. Loven sammenskrev den tidligere aktieselskabslov og anpartsselskabslov til en ny og mere moderne lov, kaldet selskabsloven. Dele af loven blev udskudt til senere ikrafttræden.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Har du styr på virksomhedens aftaler

I en nu afsluttet retssag havde en mindre tagbelægningsvirksomhed, på baggrund af en kortfattet og ikke særlig detaljeret e-mailforespørgsel fra en hovedentreprenør, afgivet tilbud på en underentreprise vedrørende udskiftning af en tagbelægning på en ejendom. Accepten lød således: ”Jeg kan herved tilbyde at udføre opgaven for kr. 60.000 excl moms. Jeg kan opstarte mandag i uge 20”. Parterne havde tidligere arbejdet sammen på andre opgaver uden problemer.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal lette tilvejebringelsen af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder i deres tidlige vækstfase i Danmark.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Kan det betale sig – Inddrivelse af mindre tilgodehavende

Mange virksomheder kender til situationen, hvor de har et mindre tilgodehavende hos en eller flere kunder, som de forgæves har rykket for betaling. I den forbindelse melder spørgsmålet sig, om det kan betale sig at gå videre med et sådan tilgodehavende, der almindeligvis vil nødvendiggøre, at sagen oversendes til virksomhedens advokat.. Svaret er desværre ikke entydigt.

LÆS MERE HER

07.12.2010

Pas på med erhvervslejekontrakten

Mange virksomhedsejere får på et tidspunkt brug for at leje nogle lokaler til deres virksomhed. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på nogle af de faldgruber, som kan være forbundet med et indgå en erhvervslejekontrakt.

LÆS MERE HER

06.04.2010

Betaling for kaution

Selskaber skal betale for kautioner idet kautionisters indkomst forhøjes alligevel.

LÆS MERE HER

16.06.2009

SKAT ved separation/samlivsophævelse

Når ægtefæller beslutter at ophæve samlivet, er der mange praktiske og formelle forhold, der skal tages stilling til herunder samværsordninger med børn, fordeling af indbo, indretning i ny bolig osv.

LÆS MERE HER

13.11.2008

Plaster på såret for unge samlevere

Unge samlevende, der endnu ikke er gift, er nu omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende”. Juridisk set betyder det, at samboende kærester vil kunne få udbetalt hinandens livsforsikringer og pensionsordninger, hvis den ene dør.

LÆS MERE HER

18.05.2008

Rentefri familielån

Ved at oprette et såkaldt ’anfordringslån’ kan du rentefrit låne familiemedlemmer penge uden opkrævning af renter.

LÆS MERE HER

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
post@thadv.dk

Therkildsen Advokater - når jura er vigtig