Ansættelsesret

De fleste forhold i ansættelseskontrakter omfattes af lovgivning. Alt lige fra hvornår og hvor længe dine medarbejdere f.eks. må holde ferie, til hvornår dit opsigelsesvarsel er lovligt/ulovligt, samt hvilke andre vilkår ansættelse sker under. Ansættelseskontrakter bør som udgangspunkt gennemgås, når der sker ændringer i ansættelsesforholdet eller i lovgivningen.

Det kan være svært at holde styr på den gældende lovgivning omkring ansættelse og arbejdsforhold. Som arbejdsgiver skal du løbende være opmærksom på de gældende regler på det ansættelsesretlige område – og om nødvendigt justere dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med reglerne. Hvis ikke kan det blive dyrt. Har du behov for at opsige en medarbejder, er det vigtigt, at du ligeledes sørger for, at medarbejderens opsigelsesvarsel er lovligt.

Vi kan bl.a. rådgive dig i forhold omkring

  • Ansættelseskontrakter og -beviser
  • Ansættelsesretlige tvister
  • Funktionærloven
  • Ferieloven
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Opsigelsesvarsel og bortvisning

Vi tilrettelægger vores rådgivning efter dine behov.  Har du brug for ad hoc rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller opsigelsesvarsel, eller har du brug for en permanent aftale, hvor vi tager os af dine ansættelsesretslige udfordringer, så kontakt os.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk