Foreningsret

Foreninger og fonde kræver en særlig indsigt

Etablering af foreninger og alle de juridiske forhold, der knytter sig til driften af foreninger, organisationer, forbund mm., kræver en særlig viden og forståelse for, hvordan en foreningsbestyrelse arbejder og hvilke demokratiske spilleregler, der skal overholdes.

Therkildsen Advokater har stor erfaring i at bearbejde de muligheder, der er for at udvikle og omlægge aktiviteter, samt håndtering af spørgsmål om organisation, økonomi finansiering samt indgåelse af samarbejder og partnerskaber.

I Danmark er det en klassisk struktur, at der i tilknytning til foreninger er etableret en fond

Fonden bidrager til finansiering af foreningens aktiviteter med midler fra erhvervsdrift, investeringer og donationer.

Vi har for flere foreninger etableret fonde, som er ejere af foreningernes faste ejendomme og ansvarlige for alle deres erhvervsmæssige aktiviteter. Hermed skaber man en klar adskillelse mellem foreningens erhvervsmæssige aktiviteter i fondene og foreningens kulturelle, idrætsmæssige eller andre aktiviteter.

Fonde

En fond er en selvejende institution. Der er ingen udenforstående, der ejer dem. En fond skal have et særskilt formål. Fonden skal have tilstrækkelige aktiver til at kunne varetage sit formål. Aktiverne skal være definitivt adskilt fra stifterens formue. Fondens midler må aldrig kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående. Fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren.

  • Ved en almindelig fond forstås, at dens virksomhed ikke er erhvervsdrivende.
  • Ved en erhvervsdrivende fond forstås, at dens virksomhed er erhvervsdrivende.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk