Mangler ved fast ejendom og entreprise

Skjulte mangler ved fast ejendom er den mest udbredte årsag til konflikter mellem købere, sælgere, håndværkere, entreprenører.

Mangler ved fast ejendom er ofte årsag til konflikter mellem købere, sælgere, håndværkere, entreprenører.

Efter overdragelsen af en ejendom viser der sig ofte ”dårlige overraskelser” i form af skjulte mangler, som typisk først konstateres, når køber lærer ejendommen at kende. Med indførelsen af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., er det i mange tilfælde muligt for køber at tegne en ejerskifteforsikring, der som udgangspunkt vil dække (skjulte) mangler, som ikke er oplyst i tilstandsrapporten eller i el-synsrapporten. Det er dog ikke altid muligt at tegne en ejerskifteforsikring, bl.a. fordi ordningen kan være fravalgt af sælger eller fordi der er tale en projektejendom, en ejerlejlighed, en erhvervsejendom eller en andelslejlighed, hvor ordningen normalt ikke benyttes eller kan benyttes.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring, vil køber i en række tilfælde kunne kræve økonomisk kompensation af sælger, hvis der konstateres skjulte mangler, i form af erstatning eller forholdsmæssigt afslag. I særlige tilfælde vil køber også kunne hæve købet og kræve købesummen tilbage.

Aftaler med håndværkere og entreprenører i forbindelse med om- og tilbygninger er også et område, hvor der ofte opstår konflikter, typisk om de aftalte priser, udførelsestiden og/eller arbejdets kvalitet. Nogle håndværkere og entreprenører er tilknyttet et klage- eller ankenævn, som kan træffe afgørelse i tvister mod betaling af et mindre gebyr. En sådan afgørelse kan efterfølgende indbringes for de almindelige domstole, men vil ofte føre til en løsning af sagen.

Står man som husejer eller hussælger i en konflikt med en sælger, køber, en håndværker eller en entreprenør, er det vigtigt at søge juridisk rådgivning så tidligt som muligt i forløbet, således at tvisten kan blive håndteret korrekt, hvilket ofte kræver nærmere kendskab til gældende lovgivning og retspraksis.

Den rigtige og lønsomme håndtering af konflikter om mangler ved fast ejendom kræver ofte hjælp fra en advokat. Vores rådgivning omfatter alle ejendomstyper.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk