Naboret, hegns- og skelforretninger

Du kan godt få ret, men får du også fred?

I nabostridigheder kan man eventuelt få rettens ord for, at man har lov at beholde et træ eller klippe hækken ned. Man slipper dog ikke for sin nabo. Dermed er konflikten bare flyttet over på et andet område, men baggrunden for uoverensstemmelserne er ikke fjernet.

Hegn administreres efter bestemmelserne i hegnsloven. I hegnslovens forstand skelnes mellem fælleshegn og egne hegn.

  • Ved fælleshegn forstås et hegn i skellet mellem to ejendomme
  • Ved eget hegn forstås et hegn, der står helt på egen grund langs ejendomsskel

Er der tale om et fælleshegn, skal grundejerne være enige om fælleshegnet. Egne hegn kan kræves ændret, såfremt hegnet påfører en nabo større ulempe, end hvad der findes rimeligt. Dette vil bero på en konkret vurdering. Kan du ikke blive enig med din nabo om hegn i eller i umiddelbar nærhed af skel, kan du anmode dit lokale hegnssyn om at få foretaget en hegnssynsforretning.

Det hele tager lang tid og sikrer ikke altid “husfreden”.

Skelforretning

Er der usikkerhed eller uenighed om hvor skellet mellem to ejendomme er, eller kan der eventuelt være tvivl om, hvorvidt der er vundet hævd over et areal skal en sådan sag som oftest indledes med en skelforretning med deltagelse af en landinspektør. Resultatet af skelforretningen kan indbringes for domstolene.

Kontakt en af vores advokater, og få rådgivning om, hvordan bør agere overfor din nabo. Vi arbejder også med konfliktmægling og mediation, hvor vi hjælper med at løse konflikten, uden den kommer i retten.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk