Therkildsen Advokater

Dorte Jensen

Jeg er ansat hos Therkildsen Advokater som autoriseret bobestyrer ved Retten i Glostrup, der omfatter Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Glostrup og Vallensbæk kommuner. Jeg beskæftiger  mig overvejende med dødsbobehandling og de deraf flydende juridiske problematikker. Som en naturlig følge heraf udarbejder jeg mange testamenter og ægtepagter samt øvrige dokumenter til forberedelse af dødsboskiftet eller generationsskiftet.

Jeg blev student i Ballerup i tresserne og blev herefter uddannet som socialpædagog i Lyngby. Jeg arbejdede i mange år på døgninstitution for børn og unge, men skiftede spor og uddannede mig som jurist på Københavns Universitet 1978 – 1984.

Jeg er gift og har tre børn fra 1974, 1978 og 1984. Fritiden bruges i have og hus (gerne køkkenet! – eller ved computeren), men helst sammen med familien. Jeg sætter pris på kunst, en god bog, rejser og kreativt samvær med gode venner, og så er jeg ved at lære at sætte pris på en tur på golfbanen.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten,
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Therkildsen Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk