Therkildsen Advokater

Per Therkildsen

Advokatbestalling i 1978 og senere med møderet for Højesteret. Jeg har drevet selvstændig advokatvirksomhed i Gladsaxe siden 1978. Jeg beskæftiger mig primært med fast ejendom, herunder køb og salg af boliger og erhvervsejendomme, udvikling af projekter, stiftelse af andelsboligforeninger og omdannelse heraf til ejerboliger.

Jeg er medlem af bestyrelsen i ca. 10 selskaber og erhvervsdrivende fonde, hvilket har givet en god baggrund for rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jeg har som formand for boligudvalget været med til at udvikle Ret & Råds køberrådgivningskoncept og har rådgivet kunder ved mere end 6.000 ejendomshandler.

Jeg har gennem årene opbygget en større ejendomsadministration, der servicerer både ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme, og jeg har derfor et indgående kendskab til såvel almindelig lejeret som erhvervslejeret.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Therkildsen Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk