Om kontoret

THERKILDSEN ADVOKATER – når juraen er vigtig

Vores medarbejdere er alle specialiserede inden for hver deres område. Det betyder, at vores juridiske viden altid er helt opdateret, så vi kan være en kompetent sparringspartner for både private, virksomheder og foreninger. Vi løser opgaver inden for alle de gængse områder af juraen, fra erhvervs- og selskabsret til arveret og strafferet. I vores arbejde lægger vi vægt på:

  • omfattende juridisk viden
  • kompetent, målrettet og personlig rådgivning
  • et uformelt miljø og klar formidling
  • at overholde alle aftaler

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende indledende drøftelse.

KONTAKT OS HER

Oplysningspligt

Therkildsen Advokater er organiseret som aktieselskab.

Therkildsen Advokater A/S har klientkonto i Jyske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside  (Finansiel Stabilitet)  https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen

Advokaterne hos Therkildsen Advokater A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Therkildsen Advokater A/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Lloyd’s Insurance Company S.A. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Therkildsen Advokater A/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Therkildsen Advokater A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Therkildsen Advokater A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Therkildsen Advokater A/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.  https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk

Therkildsen Advokater - når engagement og viden er vigtig