Erstatningsret

Hvornår kan du få erstatning?

Hvis du er kommet ud for en ulykke, kan du få erstatning for personskade, hvis der er en ansvarlig skadevolder, og hvis betingelserne for erstatning er opfyldt. Men du skal handle hurtigt, og du skal sørge for at kravet gøres gældende overfor skadevolder eller dennes forsikringsselskab for at undgå, at kravet forældes. Der findes flere forskellige skadestyper. Sagerne behandles forskelligt alt efter hvilken skadestype, der er tale om.

Private erstatningssager

Skader, som er sket i privat regi, f.eks. en færdselsulykke.

Hændelige skader er skader, som ingen kan drages til ansvar for, og som du kun kan få erstatning for, hvis du f.eks. har tegnet en ulykkesforsikring. Du skal sørge for at anmelde skaden til ulykkesforsikringen.

Arbejdsskade

Skader, der sker på din arbejdsplads eller i forbindelse med arbejde,  skal anmeldes  til Arbejdsskadestyrelsen. En skade kan både være en arbejdsskade og en privat erstatningssag, hvis der er en ansvarlig skadevolder. En arbejdsskade kan både være en ulykke eller en erhvervssygdom.

Patientskader

Patientskader er f.eks., hvis der er sket en skade grundet fejlbehandling på f.eks. et hospital eller en tandlæge. Skaden skal anmeldes til et af de særlige nævn, der er oprettet til at behandle sådanne sager f.eks. Patientforsikringen/Patientombuddet.

Voldssager

Personskader ved forbrydelser, f.eks. hvis du er blevet overfaldet eller krænket. Episoden skal være anmeldt til politiet. Herefter skal skaden anmeldes til Erstatningsnævnet.

Hvor stor erstatning kan du få?

Erstatningen har sammenhæng med hvilken skadestype, der er tale om. Der kan bl.a. være tale om dækning for:

  • Udgifter til sygebehandling mv.
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Advokatudgifter

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk