Konfliktmægling/mediation

Erfaringen viser, at succesraten for konfliktmægling er på ca. 80 %

Mægling er en effektiv vej ud af en konflikt. En juridisk tvist eller konflikt i privatlivet såvel som erhvervslivet, kan få store økonomiske og menneskelige konsekvenser for de involverede parter, hvis man vælger at gå rettens vej.

For en virksomhed bliver en retssag hurtigt meget ressourcekrævende. Selvom virksomheden får medhold i retten, kan sagen godt koste i form af goodwill i hele branchen. Derfor er der et øget fokus på mediation og konfliktmægling frem for retslige domsafsigelser. Og erfaringen viser, at succesraten for konfliktmægling i erhvervstvister er på ca. 80 %. Så der er god grund til at overveje konfliktmægling, næste gang virksomheden står over for en tvist.

Et konfliktmæglingsforløb går ud på, at de stridende parter indgår i en dialog under vejledning af en mediator. Under mediationen finder parterne i fællesskab frem til en løsning på tvisten, som de begge kan leve med. Konfliktmægling medvirker dermed til, at begge parter er tilfredse med udgangen på sagen, og i mange tilfælde kan parterne fortsætte samarbejdet efterfølgende.

Hos Therkildsen Advokater har vi en uddannet mediator, der er i stand til at mægle i alle typer af erhvervssager uanset, om der er tale om en tvist mellem en arbejdsgiver og medarbejder, en leverandør og en kunde eller noget helt tredje.

Skilsmisse

Skal du og din partner skilles, kan I spare både tid, penge og personlige ressourcer ved at benytte jer af mægling. Hvad enten I er uenige om bodeling eller forældremyndighed, vil begge parter oftest bære et følelsesmæssigt nag som følge af bruddet, og en mægler kan som udeforstående hjælpe parterne med at finde en acceptabel løsning, uden konflikten optrappes unødvendigt.

I mange skilsmissesager er det essentielt for parterne at få skilsmissen overstået så hurtigt som muligt, så begge parter kan starte forfra og komme videre. Tidsmæssigt kan mægling derfor være en glimrende mulighed, idet en mægling forløber væsentlig hurtigere end et traditionelt retssagsforløb.

Børnesager

En konflikt i børnesager går primært ud over børnene, og forældrene risikerer at give børnene dybe sår og skader resten af livet. Som forælder kan det være svært i selve situationen at få øje på, at børnene lider under den konflikt, som man selv er med til at lave. Man har en tendens til at give den anden forælder skylden.

En børnesag starter i statsforvaltningen. Der kan gå lang tid fra sagen begynder i statsforvaltningen, til der træffes en afgørelse, og denne tid kan være ødelæggende for både børn og voksne. Som oftest eskalerer konfliktniveauet, mens sagen behandles, og beskyldningerne flyver forældrene imellem.

Ved mediation kan man få hjælp straks, og udgangspunktet er, at parterne helst skal have fundet en løsning, når mediationen er slut.

Nabokonflikter

Er der mellem dig og dine nabo opstået uenigheder, kan mægling mange gange være en fordel.

Som private er der næppe nogen af jer, der har lyst til at føre en dyr retssag. Desuden vil en retssag ofte tage lang tid, hvor forholdet imellem jer blot forværres, og der vil eventuelt opstå flere uenigheder. Hvis konflikten løses hurtigt, er der mulighed for, at I stadig kan bevare et ordentligt naboskab, og konflikten begrænses sandsynligvis til den aktuelle uenighed.

Kontraktbrud

Har I indgået en kontrakt, og er I ikke længere er enige om vilkårene, eller ønsker den ene jer, at kontrakten skal genforhandles, så er mægling en oplagt mulighed. Ønsker du forsat et samarbejde med modparten i fremtiden, er det vigtigt, at I får løst konflikterne i samarbejdet, så begge parter føler, at de har vundet noget. Når mægling giver et godt resultat, vil parterne ofte kunne have et givende og tillidsfuldt samarbejde fremover. Dette er sjældent tilfældet efter en retssag.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk