Strafferet

Bistanden fra en forsvarsadvokat omfatter såvel forberedelse som gennemførelse af sager ved domstolene, men kan også omfatte hjælp til den sigtede i forbindelse med efterforskningen.

Vi rådgiver inden for strafferetlige emner, som typisk opdeles i:

  • Straffelovsovertrædelser m.m.
  • Færdselslovsovertrædelser
  • Særlovsovertrædelser

Fælles for alle emnerne er, at de behandles efter andre regler ved domstolene end civile sager. Det er derfor vigtigt, at du rådgives af en forsvarsadvokat.

Bistandsadvokat

Hvis du har været udsat for vold eller seksuel krænkelse eller i øvrigt skal afgive vidneforklaring i en strafferetssag kan der være behov for at få en advokat til at bistå med dit fremmøde i retten eller opgøre og anmelde et erstatningskrav.

Såfremt du får tildelt en bistandsadvokat betaler det offentlige udgiften til dennes honorar.

Strafferet i forbindelse med erhverv omhandler typisk bedrageri og skatte- og afgiftsunddragelse.

Hvis du og din virksomhed bliver sigtet for en lovovertrædelse, har du ret til en advokat, der kan forsvare dig. Du har ret til selv at vælge din forsvarer.

En strafferetssag kan være en hård belastning for nerverne – og der er en del rettigheder, som er værd at kende. Derfor er det vigtigt at finde en forsvarer, som har erfaring i strafferetssager.

Ved politiets efterforskning vil du typisk blive indkaldt til afhøring. Men du har ikke pligt til at udtale dig. Før du lader dig afhøre eller udtaler dig, er det en god idé at drøfte en strategi med din forsvarer. Du kan også vælge helt at lade din forsvarer stå for al kommunikation med politi og anklagemyndighed.

Vi bistår dig gerne.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk