Voldgift

Få sagen afgjort uden at gå i retten

Som udgangspunkt afgøres civile tvister ved domstolene, men som alternativ kan nogle tvister i stedet afgøres ved voldgift.

Det betyder, at sagen ikke indbringes for retten, men i stedet afgøres af en voldgiftsret, der består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne i fællesskab har valgt. Voldgift kendetegnes ved, at parterne i princippet afgør tvisten privat i stedet for at bringe tvisten for en domstol. En voldgiftskendelse er lige så bindene for parterne som en domstolskendelse. En voldgiftssag foregår i øvrigt bag lukkede døre og giver mulighed for at udpege dommere, der har særlig kompetence inden for et bestemt område.

Forudsætningen for, at en tvist kan afgøres på denne måde, er, at parterne på forhånd har indgået en voldgiftsaftale, der dikterer, at en bestemt tvist eller fremtidige tvister afgøres på denne måde.

Fordelene ved voldgift er bl.a., at det almindeligvis ikke tager så lang tid som en retssag, og at parterne har indflydelse på valget af dommere. Ulemperne er bl.a., at voldgift er dyrere, og at en voldgiftskendelse er endelig, og ikke kan ankes.

Ligegyldigt om tvisten afgøres ved voldgift eller i en retssal, tilbyder Therkildsen Advokater en professionel og kompetent rådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende indledende drøftelse.

KONTAKT OS

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk