Therkildsen Advokater

Bent Riis

Jeg beskæftiger mig primært med to hovedområder, fast ejendom og arveret, herunder rådgivning om arveforhold, udfærdigelse af testamenter og ægtepagter samt behandling af dødsboer.

Herudover beskæftiger jeg mig med rådgivning indenfor andre emner, for såvel private personer som foreninger og firmaer.

Jeg er partner hos Therkildsen Advokater. Min ambition er at yde en kvalificeret og engageret rådgivning og sørge for at opfylde alle indgåede aftaler til den aftalte tid.

Indenfor fast ejendom har jeg igennem flere år beskæftiget mig med stiftelse, opløsning og omdannelse af andelsboligforeninger, rådgivning vedrørende projekter om opførelse og salg af fast ejendom, matrikulære sager m.v. Endvidere beskæftiger jeg mig med omsætning af boligejendomme og erhvervsejendomme samt ejendomsadministration.

Herudover rådgiver jeg om udfærdigelse af testamenter & ægtepagter, dødsbobehandling, lejeret samt øvrige forhold indenfor Erhverv, Privat og Bolig.

Jeg står altid til rådighed for en indledende uforpligtende samtale eller til en indledende korrespondance via email.

Ud over min uddannelse som jurist har jeg en bankuddannelse bag mig, ligesom jeg er uddannet ejendomsmægler. Jeg har i mere end 20 år rådgivet om forskellige områder indenfor fast ejendom.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Therkildsen Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Lloyd`s Insurance Company S.A.

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk