Therkildsen Advokater

Bjørn Lund Hansen

Jeg er født i 1951, blev advokat i 1980 og har senere uddannet mig til mediator og konfliktmægler. I dag er mine væsentligste arbejdsområder straffesager samt civile retssager, herunder ægteskabssager og forældreansvarssager. Endvidere arbejder jeg med bodeling, arveret samt oprettelse af testamenter og ægtepagter. Mine øvrige arbejdsområder er papirløse samlivsforhold, køb og salg af fast ejendom, ansættelsessager, og lejeret.

Mine private interesser er især indenfor musik og opera. Endvidere bruger jeg en del af fritiden med lystfiskeri, idet jeg er med i Lystfiskerforeningen Neptun fra Virum. Derfor er jeg også med i lystfiskersammenslutningen Fiskeringen, hvor jeg er med i bestyrelsen med ansvar for sammenslutningens huse, kontrakter og forsikringsforhold.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten,
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Therkildsen Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Lloyd`s Insurance Company S.A.

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk