ADVOKATER

Bjørn Lund Hansen
Partner/Advokat (H)

Jeg er født i 1951, blev advokat i 1980 og har senere uddannet mig til mediator og konfliktmægler. I dag er mine væsentligste arbejdsområder straffesager samt civile retssager, herunder ægteskabs ..

>> Se profil her
blh@thadv.dk
Dorte Jensen

Dorte Jensen
Advokat

Jeg er ansat hos Therkildsen Advokater. Jeg beskæftiger  mig overvejende med dødsbobehandling og de deraf flydende juridiske problematikker. Som en naturlig følge heraf udarbejder jeg mange testam ..

>> Se profil her
dvj@thadv.dk

Per Therkildsen
Advokat (H)

Advokatbestalling i 1978 og senere med møderet for Højesteret. Jeg har drevet selvstændig advokatvirksomhed i Gladsaxe siden 1978. Jeg beskæftiger mig primært med fast ejendom, herunder køb og s ..

>> Se profil her
pet@thadv.dk

Roberto Panada
Partner/Advokat (L)

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor detailhandel, hvor jeg arbejdede i forskellige stillinger i en årrække, inden jeg valgte at gå juravejen. Jeg blev cand.jur. i 1998 og arbejdede herefter som fu ..

>> Se profil her
rpa@thadv.dk

Bent Riis
Partner/Advokat

Jeg beskæftiger mig primært med to hovedområder, fast ejendom og arveret, herunder rådgivning om arveforhold, udfærdigelse af testamenter og ægtepagter samt behandling af dødsboer. Herudover ..

>> Se profil her
bri@thadv.dk

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk

Therkildsen Advokater - når engagement og viden er vigtig