Therkildsen Advokater

Roberto Panada

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor detailhandel, hvor jeg arbejdede i forskellige stillinger i en årrække, inden jeg valgte at gå juravejen. Jeg blev cand.jur. i 1998 og arbejdede herefter som fuldmægtig og som funktionschef hos Skat, indtil jeg i 2003 skiftede til advokatbranchen.

Som advokat beskæftiger jeg mig med en bred vifte af sager med hovedvægten på rådgivning om erhvervslivets forhold, fast ejendom og retssagsbehandling.

I min fritid holder jeg meget af at være sammen med min familie og venner, ligesom jeg nyder mine ugentlige løbeture i skovene omkring Hillerød. Jeg har også stor interesse for vin og gastronomi.

Det er mit mål at yde en kvalificeret og forståelig rådgivning, der altid har kunden i fokus. Jeg står altid til rådighed for en indledende uforpligtende samtale eller til en indledende korrespondance via e-mail.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. Er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. Ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. Samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Therkildsen Advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Lloyd`s Insurance Company S.A.

KONTAKT

Therkildsen Advokater A/S
Kildebakken 1
2860 Søborg
CVR. 28841957

(+45) 39 57 00 00
sikkermail@thadv.dk